O nas

Kulturno društvo Mažoretni klub Baton, ali poznane tudi kot krške mažoretke, je bilo ustanovljeno leta 2009.

Druži nas veselje do plesa in prijetna družba, ki jo negujemo na skupnih treningih in nastopih.